Informace o instituci ZUŠ Třeboň

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů.

 

Základní umělecká škola v Třeboni působí v třeboňském regionu již 60 let. Po 2. světové válce zde bylo založeno pedagogické oddělení, které vychovalo mnoho úspěšných pedagogů i profesionálních umělců.

Častá vystoupení žáků na koncertech, úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích svědčí o vysoké kvalitě práce pedagogů této školy.

 

ZUŠ Třeboň poskytuje dětem předškolního i školního věku základní umělecké vzdělání, dětem se zájmem o další studium pak možnost přípravy ke studiu na konzervatoři, případně na jiné umělecky zaměřené škole. Nový žák je zařazen do výuky na základě prokázání talentových předpokladů.

 

Výuka se řídí učebními plány a osnovami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ředitelka: Stanislava Blažíčková, MgA.

tel: 384 722 323

e-mail: reditelka@zustrebon.cz (blazickova@zustrebon.cz)

Kde nás najdete?

Zobrazit